Salgs & leveringsbetingelser

Tilbud og antagelse af ordre

Tilbud fra Nordic Footprints er ikke bindende, med mindre andet er skriftligt tilkendegivet. En ordre er først bindende antaget af Nordic Footprints, når den skriftligt er endeligt bekræftet.

Priser

Alle priser er ekskl.moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og sortiments ændringer. Der tages forbehold for prisstigninger på råvarer, ændringer i valutakurser, toldsatser eller indførsel af offentlige afgifter af enhver art, der måtte ligge udenfor Nordic Footprints indflydelse og som indtræffer efter afsendelse af ordrebekræftelse.

Betalingsbetingelser

8 dage netto fra fakturadato, med mindre andet aftales. Ved overskridelse af betalingsbetingelserne beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned, beregnet fra fakturadato. Fremsendes rykker vil dette faktureres med 150,00 kr. pr. rykker.

Leveringsbetingelser

Ab Lyngby, med mindre andet på forhånd er aftalt.

Leveringstid

Den i ordrebekræftelsen nævnte leveringsdato er det tidspunkt hvor varen er forventet fremme hos kunden, med mindre andet er aftalt.

Leveringsafvigelser

Nordic Footprints forbeholder sig ret til rimelige tolerancer med hensyn til kvantum, +/- 10%. Endvidere forbeholder Nordic Footprints sig ret til mindre variationer i farvenuancer, samt ret til del levering af en ordre hvis ikke andet er aftalt.

Anvendelsen af logoer

Det er købers ansvar at indhente tilladelse til anvendelse af logoer. Nordic Footprints kan ikke drages til ansvar for uretmæssig brug af logoer.

Annulering af ordre

Såfremt en ordre produktionsmæssigt er igangsat, kan den ikke annulleres.

Force Majeure

Enhver ordre noteres under sædvanlige force majeure forbehold, herunder strejke, lockout, krigstilstand, statsindgreb, mangel på transportmidler, vareknaphed, fejl fra fragtfører og speditør samt udeblivelse af leverance fra Nordic Footprints underleverandører. Nordic Footprints kan ikke drages til ansvar for de forsinkelser dette måtte betyde.

Reklamation

Køber er forpligtig til straks ved modtagelsen, at kontrollere at den modtagne leverance er i overensstemmelse med det aftalte. Eventuelle reklamationer må straks herefter, og senest 8 dage efter varens levering, være Nordic Footprints i hænde, for at være gyldig. I tilfælde af en berettiget reklamation påhviler det Nordic Footprints at tilbagetage, om-levere eller udbedre skaden på varen. Herudover er Nordic Footprints ikke forpligtet til at yde godtgørelse, hverken for direkte eller indirekte tab som køber måtte have lidt. I tilfælde af reklamation på en kundes egne varer, der er leveret til efterbehandling hos Nordic Footprints, hæfter Nordic Footprints kun for efterbehandlingen – ikke for varen.

Returnering af varer

Varer tages kun retur efter forudgående aftale.

Værneting

Enhver tvist mellem Nordic Footprints og kunden afgøres, hvis ikke andet er skriftligt aftalt, ved retten i Lyngby under anvendelse af dansk ret.

Ejendomsforhold

Varer og ydelser forbliver Nordic Footprints’ ejendom indtil det fulde fakturabeløb er indbetalt. Standser køberen sine betalinger eller kommer køberen under konkursbehandling, er Nordic Footprints ligeledes berettiget til at fordre det købte udleveret til sig.

Kontakt info

Nordic Footprints ApS
Bagsværdvej 91A
DK-2800 Kongens Lyngby

CVR: 40257985

Skriv til os